gumruk-yonetmeligi-mevzuati
29
Mar
Gümrük Yönetmeliği Mevzuatı
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler   BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları düzenlemek ve...
Call Now Button